Kandydat na Wójta Gminy Kosakowo – Jerzy Włudzik Menu Menu

Permalink:

.Co z tym leasingiem?

(comments are closed)

W sprawię leasingu, o którym wspomniał mój kontrkandydat, konsultowałem się z prawnikami kilku różnych kancelarii. Po wysłuchaniu ich opinii, uważam, iż forma leasingu zwrotnego jest ekonomicznie nieuzasadniona i stanowi najdroższe rozwiązanie. Daje jedynie chwilowy wzrost dochodów Gminy, gdyż obsługa kosztów leasingu jest bardzo wysoka. Na taką formę decydują się podmioty, które nie mają możliwości uzyskania kredytów, które są tańsze. Ponadto zasady uzyskania kredytu są jasne, a wymagania stawiane kredytobiorcy precyzyjnie określone. Gmina w takim przypadku ma możliwość porównania ofert z kilku banków, a nie zdać się na jednostronną decyzję z leasingodawcą. Przecież raty leasingowe na wiele lat obciążałyby budżet gminy i ograniczyłyby niewątpliwie możliwość zaciągania kolejnych zobowiązań w przyszłości. Co najważniejsze, przy leasingu zwrotnym Gmina sprzedając nieruchomość traci jej własność. Taka sytuacja jest niebezpieczna, gdyż jeśli dojdzie do rozwiązania leasingu, Gmina straci możliwość korzystania z nieruchomości i nie będzie jej właścicielem. Niekorzystne skutki mogą również wystąpić w przypadku upadłości finansującego, gdyż istnieje możliwość przejęcia nieruchomości przez wierzycieli.
Chciałbym ponadto przypomnieć, że Gmina Kosakowo, jako jedyna w Polsce, wykorzystując nowatorskie rozwiązania prawno – organizacyjne odzyskała dotychczas cały podatek VAT poniesiony z tytułu kosztów realizacji budowy gimnazjum. Zawarcie umowy leasingu wiązałoby się z koniecznością zwrotu tego podatku (ponad 5 mln).

Co z VATem? Czy można go odliczyć od rat leasingowych?
W zakresie podatku VAT gmina nie osiągnie z tej transakcji żadnej korzyści gospodarczej tylko stratę. Z tytułu budowy kompleksu budynków obejmujących pomieszczenia gimnazjum gmina odzyskała cały podatek VAT. Sprzedając ten teren podatek ten musiałby zostać w całości zwrócony do Urzędu Skarbowego. Następnie, po zapłaceniu kolejnych rat, w przyszłości być może pojawiłaby się możliwość jego odzyskania, jeśli przepisy pozwoliłyby na taką formę zarządzania mieniem gminy. RIO nadzorujące gminy uważa, że nie jest to możliwe. Czyli zawierając umowę leasingu gmina musiałaby oddać cały VAT, który wcześniej odzyskała, a następnie opłacać raty leasingowe, które generować będą zadłużenie gminy.

           Nie widzę uzasadnienia prawno – ekonomicznego do zawarcia takiej transakcji. W mojej ocenie wiązać się ona będzie ze stratami finansowymi Gminy Kosakowo. Ponadto raty leasingowe w sposób znaczący wygenerowałyby obciążenie wskaźników zadłużenia tej jednostki samorządowej, co ograniczyłoby niewątpliwie możliwość zaciągania kolejnych zobowiązań w przyszłości.