Kandydat na Wójta Gminy Kosakowo – Jerzy Włudzik Menu Menu

Permalink:

.Dementi do postanowienia sądu w sprawie pomówień Henryka Palczewskiego

(comments are closed)

                W związku z pojawiającymi się w mediach lokalnych nieprawdziwymi doniesieniami        „o pogrążeniu Wójta przez Sąd” należy wskazać, że Henryk Palczewski Prezes Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Kosakowo, publikując w dniu 21 listopada 2014 roku wpis zatytułowany „Sąd pogrążył wójta” dokonał wybiórczej, pejoratywnie nacechowanej nadinterpretacji postanowienia Sądu Okręgowego w Gdańsku.
Stwierdzić bowiem należy, iż wbrew twierdzeniom Henryka Palczewskiego, Sąd w uzasadnieniu przytoczonego we wpisie postanowienia nie stwierdził wcale, iż „Odezwa” z dnia 14.11.2014r. zawierała treść zgodną z prawdą (zaskarżona przez wójta gminy Kosakowo). Z uzasadnienia postanowienia wynika jedynie, iż treść „Odezwy” zawierała przede wszystkim elementy ocenne, dotyczące interpretowanych przez autora „Odezwy” wybiórczych faktów. Sąd uznał, że każdy ma prawo do własnej oceny działań osoby publicznej, jaką niewątpliwie jest wójt, nie rozstrzygając przy tym kwestii, czy wnioski autora „Odezwy” są prawidłowe czy też nie. Powyższa kwestia nie zasłużyła jednak na uwzględnienie we wskazanym wpisie, którego autor przedstawił wyłącznie wycięty z szerszego kontekstu fragmenty uzasadnienia, które w przedstawionym brzmieniu mógł stwarzać błędne wrażenie, że Sąd Okręgowy w Gdańsku uznał, że wójt i PGNiG działały na niekorzyść gminy. Takie działanie, polegające na nadinterpretacji orzeczenia sądowego, a w konsekwencji przypisanie tak szanowanej i wiarygodnej instytucji jak sąd słów i intencji, które nie zostały przez sąd uzewnętrznione, należy uznać za niedopuszczalne. Henryk Palczewski usiłuje stworzyć wrażenie, iż głoszone przez niego teorie znalazły poparcie tak istotnej instytucji jaką bezspornie jest sąd, podczas gdy w rzeczywistości Sąd się takimi kwestiami w ogóle nie zajmował.
Ubocznie należy również zauważyć, czego już nie uwzględnił autor wpisu, iż Sąd Apelacyjny w Gdańsku w wyniku zażalenia złożonego przez wójta wskazał, że uzasadnienie, na które tak obszernie powołuje się Stowarzyszenie w w przytoczonym wpisie, jest błędne.”