Kandydat na Wójta Gminy Kosakowo – Jerzy Włudzik Menu Menu

Permalink:

.Dotrzymałem słowa. Efektywnie pozyskujemy i wydajemy środki z funduszy Unii Europejskiej!

Gmina Kosakowo to wyjątkowe miejsce, o które należy dbać jak o własny dom. Mieszkańcy naszej gminy zasługują na jak najlepsze warunki życia, nauki, spędzania wolnego czasu, rozwijania zainteresowań i uprawiania sportu. Ciągła praca nad realizacją tych jakże istotnych dla każdego z nas celów wymaga inwestycji. Dlatego w okresie ostatnich 12 lat pracowaliśmy bardzo ciężko nad efektywnym pozyskiwaniem środków unijnych, które pozwalają nam spełniać marzenia o nowoczesnej, bezpiecznej i wygodnej Gminie. Dzięki naszej wspólnej pracy staliśmy się jedną z Gmin najefektywniej wykorzystujących wsparcie z funduszy Unii Europejskiej.

Tylko w okresie ostatnich 4 lat zrealizowano w Gminie Kosakowo ponad 20 projektów . Łączna kwota pozyskanych środków w przeliczeniu na mieszkańca to aż 2.000 zł.

Poniżej prezentujemy Państwu wybrane projekty zrealizowane dzięki sprawnemu pozyskiwaniu środków z funduszy Unii Europejskiej wraz z kwotami:

  • „Zagospodarowanie Przystani Rybackiej w Mechelinkach”: 14.457.724 zł
  • „Budowa Sali Gimnastycznej przy szkole podstawowej w Dębogórzu” oraz jej wyposażenie: 1.350.000 zł
  • „Wyposażenie Domu Kultury w Pierwoszynie”: 195.000 zł
  • „Rozbudowa Alei Zasłużonych Ludzi Morza w Rewie”: 650.000 zł
  • „Rewitalizacja Zabytkowej Alei Lipowej w Mostach”: 355.000 zł
  • „Odpocznijmy Razem – miejsca wypoczynku i rekreacji w Pierwoszynie i Mostach”: 194.000 zł
  • „Super-przedszkolak” – opieka przedszkolna: 860.000 zł
  • „Uczeń najlepsza inwestycja” – podniesienie kompetencji wśród uczniów wszystkich szkół gminnych: 669.000 zł