Kandydat na Wójta Gminy Kosakowo – Jerzy Włudzik Menu Menu

Permalink:

.Dotrzymałem słowa. Pracujemy na rzecz naszej społeczności.

(comments are closed)

Poczucie bezpieczeństwa to pojęcie bardzo obszerne. Na to, że czujemy się bezpieczni w swoim domu i otoczeniu wpływa wiele czynników. Dla jednych może być to dostęp do służby zdrowia, dla innych możliwość integracji i samorealizacji lub dostępu do informacji. Dla innych, poczucie komfortu i bezpieczeństwa będzie wiązało się ze sprawnie działającymi służbami, takimi jak policja czy straż pożarna. To ważne, żebyśmy jako mieszkańcy czuli, że nasze potrzeby są realizowane, że mamy odpowiednie warunki dla siebie i naszych rodzin.

Dlatego w okresie ostatnich 4 lat zrealizowaliśmy szereg projektów i inwestycji, które mają zapewnić mieszkańcom Naszej Gminy poczucie bezpieczeństwa i przynależności do naszej społeczności.

Poniżej prezentujemy wybrane przykłady:

  • Nowy Komisariat Policji powstały dzięki zabudowie plombowej pomiędzy budynkiem Gminy a Posterunkiem Policji w Kosakowie;
  • Zakończenie budowy budynku socjalnego w Pogórzu (Budynek trzykondygnacyjny, 30 mieszkań o średniej powierzchni około 25-30 m2);
  • Modernizacja budynku Urzędu Gminy, m.in. przebudowa sanitariatów zlokalizowanych na kondygnacji przyziemia budynku w celu przystosowania ich dla potrzeb osób niepełnosprawnych;
  • „Staw integruje” – zagospodarowanie stawu wraz z otoczeniem w miejscowości Pierwoszyno, wykonano m.in. ścieżkę o nawierzchni utwardzonej, barierkę zabezpieczającą przy ujściu odprowadzenia wód, drewnianą pomost/wyspę pływającą, montaż 5 urządzeń fitness, montaż 10 ławek oraz 7 latarni solarnych parkowych;
  • Budowa świetlicy sołeckiej w Suchym Dworze;
  • Współpraca z organizacjami pozarządowymi – przyznanie dotacji fundacjom i stowarzyszeniom realizującym zadania z zakresu kultury, sporu i zdrowia, w roku 2014 w kwocie ok. 500 tysięcy złotych;
  • Zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosakowie. Wartość samochodu, marki MAN to 524.000 zł. Gmina Kosakowo przekazała w formie dotacji kwotę blisko 180.000 zł;
  • Kosakowski Klub Seniora. Z inicjatywy Wójta Gminy oraz Fundacji „FLY” zaktywizowano mieszkańców Gminy w wieku powyżej 55 roku życia;
  • Kanał „Kosakowo TV” – regionalny program w Telewizji Kablowej Pro-Internet!