Kandydat na Wójta Gminy Kosakowo – Jerzy Włudzik Menu Menu

Permalink:

.Dotrzymałem słowa. Rozwijamy infrastrukturę. Budujemy i remontujemy drogi, chodniki, kanalizację i oświetlenie!

(comments are closed)

Sprawna infrastruktura ma istotne znaczenie dla jakość życia wszystkich mieszkańców Gminy Kosakowo. Ułatwia realizowanie codziennych obowiązków jak i sprzyja atrakcyjniejszemu spędzaniu wolnego czasu. Wpływa na bezpośrednio na poczucie naszego bezpieczeństwa i komfortu. Dlatego od 12 lat systematycznie rozwijamy szeroko pojętą infrastrukturę w Naszej Gminie.

Dzięki słuchaniu potrzeb mieszkańców i zaufaniu, którym się wzajemnie darzymy, byliśmy w stanie sprawnie identyfikować nasze potrzeby i realizować je w ramach naszych możliwości. Warto nadmienić, że kadencji 2010-2014 dzięki wspólnemu zaangażowaniu wielu ludzi i podmiotów wybudowaliśmy, wyremontowaliśmy oraz zmodernizowaliśmy w sumie ponad 60 ulic. Konsekwentnie realizowaliśmy także projekt budowy i modernizacji gminnego systemu oświetlenia terenów publicznych, w ramach którego zainstalowaliśmy blisko 200 lamp oświetleniowych!

Poniżej prezentujemy Państwu listę wybranych projektów infrastrukturalnych zrealizowanych w ciągu ostatnich 4 lat.

Drogi i oświetlenie:

  • Współudział w przebudowie skrzyżowania ul. Płk. Dąbka, ul. Wiejskiej i ul. Szkolnej;
  • Remont drogi ulicy Wiejskiej, budowa zatok autobusowych i wiat przystankowych;
  • Systematycznie oświetlenie ciągów komunikacyjnych w gminie;
  • Budowa chodnika łączącego  nowe osiedle Shiraz w Pogórzu z  Galerią Handlową Szperk;
  • Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej gminy poprzez stworzenie planu zagospodarowania przestrzennego wspierającego i przyspieszającego realizacje procesów inwestycyjnych w gminie;
  • Budowa „drogi przez las” celem skomunikowania Dębogórza oraz Dębogórza Wybudowania z centrum gminy.

Kanalizacja i sieci wodociągowe:

  • Zagospodarowanie wód opadowych, m.in. – odtworzenie rowu odwodnieniowego na odcinku lotnisko – staw w Pierwoszynie;
  • Remont przepompowni ścieków P-2 w Dębogórzu;
  • Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Stoczniowców w Mechelinkach;
  • Rozbudowa systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej gminy Kosakowo, m.in.: Mosty, Pierwoszyno, Rewa, Suchy Dwór, Kosakowo, Dębogórze.

To jednak nie koniec. Nasza gmina wymaga kolejnych inwestycji, a tylko zaangażowanie i wytężona praca wszystkich stron pozwolą na dalszy efektywny rozwój, który sprawi by żyło się nam każdego dnia bezpieczniej i wygodniej.