Kandydat na Wójta Gminy Kosakowo – Jerzy Włudzik Menu Menu
Strona Główna > Jerzy Staniewicz

Permalink:

.Jerzy Staniewicz

(comments are closed)

Urodziłem się 16 marca 1962 roku w Koszalinie. W latach 1977-1982 uczęszczałem do Technikum Elektryczno-Elektronicznego o kierunku radio-telewizja w Koszalinie.

Jestem absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Służb Kwatermistrzowskich w Poznaniu (1982-1986). Po ukończeniu szkoły wojskowej rozpocząłem zawodową służbę wojskową w stopniu komandora porucznika w Centrum Operacji Morskich Dowództwa Komponentu Morskiego w Gdyni.

W roku 1992 uzyskałem tytuł magistra ekonomii na Uniwersytecie Gdańskim na kierunku Ekonomika i Organizacja Obrotu i Usług.

Ukończyłem studia podyplomowe pedagogiczne na Politechnice Gdańskiej w 1994 roku oraz na Akademii Marynarki Wojennej – Studia podyplomowe logistyczne w 2000 r.

W trakcie 32-letniej służby wojskowej byłem odznaczony między innymi Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem „Za zasługi dla obronności kraju” i Złotym Medalem „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”.

Od 2010 roku biorę czynny udział w działalności rady sołeckiej Kosakowo.

Jestem żonaty i mam dwóch synów.

Interesuje się muzyką, wędkarstwem i sportem.

 
Propozycje programu wyborczego dla Wsi Kosakowo:

  • Systematyczne doświetlanie ciągów komunikacyjnych.
  • Budowa dróg zgodnie z harmonogramem.
  • Dostosowanie możliwości istniejącej instalacji wodno-kanalizacyjnej do większej ilości mieszkańców.
  • Rozwój infrastruktury sportowej.

Propozycje programu wyborczego dla Gminy Kosakowo:

  • Budowa drogi ul. Derdowskiego.
  • Budowa dróg dojazdowych do nowych osiedli.
  • Propagowanie palcówek oświatowych na terenie gminy.
  • Systematyczna budowa tras rowerowych.