Kandydat na Wójta Gminy Kosakowo – Jerzy Włudzik Menu Menu
Strona Główna > Józef Melzer

Permalink:

.Józef Melzer

(comments are closed)

Jestem Sołtysem od 2007 roku do chwili obecnej.

W 2012 roku założyłem Gminne Koło Sołtysów Gminy Kosakowo, gdzie pełnię funkcję Prezesa.

W 2013 roku zostałem wybrany na członka Zarządu Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Pomorskiego.

Od 1964 do 1989 roku byłem działaczem Związku Młodzieży Wiejskiej, pełniłem funkcje Przewodniczącego koła w Dębogórzu oraz byłem członkiem Zarządu Wojewódzkiego ZMW.

W 1971 roku wraz z młodzieżą oddaliśmy do użytku świetlicę wiejską w Dębogórzu, która wcześniej stała przez 20 lat niewykończona. Przy budowie i remoncie świetlicy młodzież w czynie społecznym przepracowała ponad 4000 godzin.

W 1972 roku ponownie do użytku został oddany Klub Rolnika.

W latach 1970 – 1975 oraz od 1980 do 1989 roku działałem w Gminnej Radzie, byłem Członkiem Komisji Kultury Sportu, Oświaty i Zdrowia.

Od 1989 do 1999 roku byłem ławnikiem, pełniłem funkcje Przewodniczącego Składu Orzekającego przy Sądzie Rejonowym w Gdyni.

Z zawodu jestem Mistrzem Elektromonterem, obecnie na emeryturze. Jestem żonaty, mam dwie córki oraz dwie wnuczki i dwóch wnuków.

 
Co zrobiono dla wsi Dębogórze od 2007 do 2014 roku przy pełnym zaangażowaniu i kontroli Sołtysa:

 • Budowa sali gimnastycznej w szkole w Dębogórzu.
 • Remont Domu Kaszubskiego.
 • Budowa chodnika od Dębogórza do Kosakowa oraz oświetlenie chodnika.
 • Nadzór i kontrola nad budową ulic: Roślinna, Rzepakowa, Miętowa, Koperkowa, Konopna, Zielna, Pszeniczna, Rydzowa, Partyzantów, Pomarańczowa, Warzywna oraz część ulicy Zbożowej.
 • Wykonanie nowego oświetlenia ulic: Grzybowej, Jagodowej, Koperkowej, Słonecznikowej, Oliwkowej, Warzywnej oraz chodnika łączącego ulicę Pomorską i Jagodową.
 • Kapitalny remont Sołeckiego Placu Zabaw:
  • został podniesiony o 30 cm,
  • każdego roku wykonano konserwacje oraz doposażono plac zabaw w nowe urządzenia.
 • Posadzenie drzew we wzdłuż ulic: Słonecznikowej, Warzywnej, Grzybowej, Koperkowej, Rzepakowej, Pomorskiej, wokół stawu, przy zbiorniku retencyjnym koło szkoły, przy Domu Kaszubskim oraz przy placu zabaw.
 • Oczyszczenie zbiornika retencyjnego przy szkole.
 • Remont Świetlicy Sołeckiej oraz zadaszenie.
 • Montaż czterech kratek ściekowych oraz położenie nowej nawierzchni na ulicy Pomorskiej przy szkole.
 • Przy ulicy Pomorskiej i Warzywnej zostały założone obrzeża.
 • Przeprowadzenie odwodnienia ulicy Miętowej oraz boiska wiejskiego.
 • Zamontowanie siłowni fitness na boisku wiejskim oraz wykonanie bieżni dla rowerów i deskorolek.
 • Wykonanie chodnika łączącego z ulicę Jagodową i Pomorską.
 • Wykonanie ogrodzenie na placu zabaw i na boisku wiejskim.
 • Wykonanie barierki ochronnej przy stawie od strony placu zabaw.
 • Zamontowanie monitoringu przy Domu Kaszubskim, placu zabaw i stawie.
 • Wyczyszczenie dużego stawu, nadzór i kontrole w czynie społecznym wykonane przez sołtysa wsi Dębogórze.
 • Trzykrotne zarybienie stawu.
 • Wspólne z sołtysem odśnieżanie ulic i chodników.

Kandyduję, dlatego że Sołtys będący równocześnie Radnym Gminy, ma możliwość bezpośredniego zadbania o sprawy mieszkańców podczas sesji Rady Gminy.

 
Co chcę zrobić dla mieszkańców wsi Dębogórza:

 • Oświetlić ulice.
 • Wyremontować ulice (nowe nawierzchnie).
 • Zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców.
 • Aktywnie współpracować z mieszkańcami.
 • Współpracować z dyrekcją szkoły w Dębogórzu, z fundacjami oraz stowarzyszeniami.

Obiecuje, że nadal będę angażować się w życie naszej wsi i służył jej mieszkańcom, tak by nasza wioska była coraz piękniejsza.