Kandydat na Wójta Gminy Kosakowo – Jerzy Włudzik Menu Menu

Permalink:

.Program wyborczy

(comments are closed)

 1. Kontynuacja działań związanych z budową ulicy Derdowskiego
 2. Budowa nowej Szkoły Podstawowej w Pogórzu – w obecnej powstanie przedszkole samorządowe
 3. Dostosowywanie komunikacji miejskiej do potrzeb mieszkańców
 4. Budowa kanalizacji deszczowej – skuteczna gospodarka wodami opadowymi
 5. Kontynuacja budowy i remontu dróg zgodnie z harmonogramem
 6. Systematyczna budowa oświetlenia
 7. Ochrona środowiska, czynny udział w pracach nad opracowywaniem planów ochrony obszarów Natura 2000 w rejonie Zatoki Puckiej z zabezpieczeniem interesów mieszkańców gminy, refulacja brzegu morskiego
 8. Odnawianie i urządzanie przestrzeni publicznych, budowa kolejnych ścieżek rowerowych, wydłużenie molo w Rewie oraz budowa sceny plenerowej w Rewie
 9. Rozszerzenie zakresu wykorzystania sieci światłowodowej do m.in. monitoringu miejsc publicznych w gminie
 10. Wspieranie mieszkańców w formie szkoleń oraz przygotowania dokumentacji dotyczącej pozyskiwania środków UE na montaż odnawialnych źródeł energii
 11. Dalsza współpraca z organizacjami pozarządowymi, dofinansowanie ich działalności w zakresie kultury, sportu i zdrowia dotacją z budżetu gminy
 12. Wprowadzenie Gminnej Karty Dużej Rodziny, w ramach której rodziny posiadające troje i więcej dzieci korzystać będą bezpłatnie z komunikacji miejskiej na terenie gminy, zajęć na pływalni w Kosakowie, zajęć kulturalnych i sportowych, kolonii letnich w partnerskich gminach Żerków i Krościenko