Kandydat na Wójta Gminy Kosakowo – Jerzy Włudzik Menu Menu
Strona Główna > Lucyna Sorn

Permalink:

.Lucyna Sorn

(comments are closed)

Urodziłam się w 1974 roku. Dzieciństwo spędziłam w Mechelinkach, a teraz mieszkam w Mostach. Wychowywałam się i dorastałam w gminie Kosakowo i z tym miejscem związana jestem całym sercem. To tutaj zdobyłam podstawy edukacji, tutaj poznałam męża i tutaj wychowuję dwójkę wspaniałych dzieci – Jacka i Agatkę. W swojej pracy zawodowej poświęciłam się edukacji dzieci. Od 1998 roku pracuję w Szkole Podstawowej w Mostach, gdzie prowadzę edukację wczesnoszkolną, naukę języka kaszubskiego oraz opiekuję się izbą regionalną. Prowadzę też dziecięcy zespół tańca ludowego „Jantarki”, z którym biorę udział w Międzynarodowych Dziecięcych Festiwalach Tańca Ludowego.

Swoje zainteresowania skupiam wokół szeroko pojętego regionalizmu. Należę do ZKP o. Dębogórze-Kosakowo, grupy młodych twórców kaszubskich „Zymk” oraz do zespołu „Kosakowianie”. Język kaszubski jest moją pasją.

W 2005 roku zostałam egzaminatorem matury z zakresu języka kaszubskiego w OKE w Gdańsku.

Piszę wiersze oraz scenariusze lekcji języka kaszubskiego. Jestem autorką podręczników do nauczania języka kaszubskiego dla klas I–III i IV „Z kaszëbsczim w szkòle”. Aktualnie przygotowuję podręcznik do klasy V.

Chciałabym, żeby Ziemia Kosakowska była częścią kaszubskiego regionu, w którym żyje się beztrosko, bezpiecznie i zdrowo. Trzeba tylko trochę pomóc w jej zarządzaniu, a z mieszkańcami Mechelinek i Mostów da się to zrobić. Już dziś dziękuję za zaufanie.

 
PROGRAM WYBORCZY:

Wykorzystując moje czteroletnie doświadczenie w pracy na rzecz społeczności naszej gminy, chciałabym dalej reprezentować w radzie gminy mieszkańców Mostów.

Do tej pory pełniąc funkcję przewodniczącej Komisji ds. Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji dbałam, by nasze dzieci uczyły się w godnych warunkach, miały zapewnioną opiekę w czasie zajęć i po zajęciach, by rozwijały swoje zainteresowania, a wynikało to z przeznaczanych z budżetu gminy pieniędzy. Powstało piękne Gimnazjum dla naszej młodzieży. Dużym zainteresowaniem cieszy się również Przedszkole w Dębogórzu, gdzie z roku na rok uczęszcza coraz więcej dzieci. Jesteśmy gminą, do której wciąż przybywają nowi mieszkańcy i wielu z nich to młodzi ludzie z dziećmi. Dlatego dalej chciałabym dbać o dobro, wykształcenie i rozwój młodego pokolenia naszej gminy.

Moje zamierzenia to:

 • Współpracować z dyrektorami instytucji oświatowych, kulturalnych i sportowych dla dobra dzieci i młodzieży z naszej gminy.
 • Dbać o polepszenie stanu dróg i ulic gminnych i domagać się remontu dróg powiatowych (priorytetowo rozwiązać problemy terenów zalewowych).
 • Eliminować zagrożenia wynikające z braku oświetlenia.
 • Wprowadzić w życie projekt monitorowania przystanków i miejsc, które do tej pory były narażone na akty wandalizmu.
 • Opracować, we współpracy ze szkołami, Biblioteką Publiczną, Nadleśnictwem i innymi podmiotami, ścieżki edukacyjne promujące historię i walory turystyczne naszej gminy.
 • Zadbać o pierwszeństwo korzystania z powstającego basenu dla dzieci szkolnych i mieszkańców naszej gminy.
 • Dogłębnie weryfikować plany zagospodarowania przestrzennego, by nie dopuszczać do lokalizacji inwestycji negatywnie wpływających na środowisko naszych miejscowości.
 • Dbać o efektywne pozyskiwanie środków unijnych na zadania oświatowe, kulturalne, turystyczne i sportowe.
 • Połączyć miejscowości naszej gminy ścieżkami rowerowymi.
 • Przyspieszyć realizację inwestycji „Pro Internet” (internet + telewizja) dla mieszkańców Mostów.
 • Słuchać głosu każdego mieszkańca.