Kandydat na Wójta Gminy Kosakowo – Jerzy Włudzik Menu Menu
Strona Główna > Marian Gutowski

Permalink:

.Marian Gutowski

(comments are closed)

Marian Gutowski

 • 56 lat, żonaty z 30-letnim stażem małżeńskim, pięcioro dzieci, mieszkaniec wsi Pogórze od 1998 roku.
 • Czynny udział w życiu sołectwa w tym 4 lata członek Rady Sołeckiej i radny Gminy Kosakowo reprezentujący Pogórze w mijającej kadencji 2010-2014.
 • Pracuję w Spółce z o.o. PUK PEKO w Kosakowie na stanowisku głównego specjalisty ds. gospodarki komunalnej, z ramienia spółki zarządzam obiektem nowego Gimnazjum w Kosakowie.
 • Wykształcenie techniczne z dużą praktyką w dziedzinie zarządzania od strony technicznej jak i administracyjno-biurowej.
 • Zainteresowania: motoryzacja, informatyka, sport, wspólne spędzanie czasu z rodziną i 4-letnim labradorem Rokim.

 
Przez cztery lata sprawowania funkcji radnego Gminy Kosakowo udało się wraz z pozostałymi radnymi zrealizować między innymi:

 • Budowę ronda w Pogórzu.
 • Budowę nawierzchni drogowych na terenie Pogórza, dbając o przydział środków finansowych na ten cel w wysokości przypadającej na ilość mieszkańców (zasada podziału środków przeznaczonych w budżecie na ten cel w danym roku).
 • Budowę sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Pogórzu.
 • Przyczynić się do realizacji budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul.Wiejskiej, łączącego Pogórze z Gimnazjum Gminnym i Kosakowem.
 • Poprawić bezpieczeństwo na drogach:
  1. doprowadzić do zamontowania progów wyspowych na przejściu dla pieszych na ul. Szkolnej na wysokości Szkoły Podstawowej, wspomagając inicjatywę Rady Rodziców i Dyrekcji Szkoły,
  2. wprowadzić kolejne przejście dla pieszych na ul. Wiejskiej na wysokości ul. Pułaskiego,
  3. zmienić organizację ruchu i wprowadzić ograniczenie prędkości na ul. Modrzejewskiej.

 
W nadchodzącej kadencji Rady Gminy 2014-2018 za najważniejsze dla wsi Pogórze uważam:

 • Budowę ul. Derdowskiego, poprzedzoną działaniami w celu pozyskania inwestora w systemie PPP (partnerstwo publiczno-prywatne) dającego realną szansę do realizacji tej inwestycji.
 • Dalszą budowę nawierzchni dróg gminnych zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.
 • Dokończenie działań mających na celu uregulowanie stanu prawnego ulic (Wybickiego, Broniewskiego, Majakowskiego, cz. Konopnickiej) i przejęcie ich do zasobu dróg gminnych.
 • Dalszą realizację oświetlenia dróg gminnych.
 • Budowę oświetlenia na całej długości ul. Wiejskiej (droga powiatowa).

 
Szanowni Mieszkańcy Pogórza,

Pełniąc funkcję Radnego Gminy Kosakowo z wyboru mieszkańców wsi Pogórze w mijającej kadencji, starałem się reprezentować Państwa problemy w sposób rzetelny i odpowiedzialny. Kandydując ponownie na tą funkcji chciałbym w dalszym ciągu realizować zadania, których nie udało się wykonać w mijającej kadencji.