Kandydat na Wójta Gminy Kosakowo – Jerzy Włudzik Menu Menu
Strona Główna > Wiktoria Śliwińska

Permalink:

.Wiktoria Śliwińska

(comments are closed)

Wiktoria Śliwińska,
lat 71, urodzona w miejscowości Gniew na Pomorzu. Wychowana na Kaszubach.

Posiada wykształcenie średnie ekonomiczne oraz ukończyła studium Spółdzielczości Pracy.

Obecnie na emeryturze. Wdowa. Członek Zarządu Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.

Członek stowarzyszenia „Na rzecz dzieci artystycznie uzdolnionych”. Członek zespołu „Kosakowianie”. Były ławnik w Sądzie Rejonowym w Gdyni.

Radna w latach 2006-2014.

Sprawy ludzkie leżały zawsze w obrębie jej zainteresowań, dlatego pracując zawodowo poświęciła wiele czasu pracy związkowej.

Od lat związana z Ziemią Kaszubską, włączyła się w organizację życia kulturalnego i społecznego na terenie sołectwa i gminy.

W wolnych chwilach pisze wiersze – do szuflady.

Udzielając się społecznie jako radna, chcę zmienić oblicze Gminy, aby wszystkim żyło się lepiej i aby wszyscy tworzyli jedną wielką rodzinę, pomagając sobie nawzajem.

Pracując dla społeczeństwa może liczyć na wsparcie ze strony rodziny, która jest jej siłą i jednocześnie inspiracją do działań. Ich głębokie przekonanie, że czyni dobrze, sprawia, że nie ugina się przed napotkanymi trudnościami, a przecież nadanie jej imienia: „Wiktoria” – też coś mówi o zwycięstwie.

 
Plan na wieś Pierwoszyno:

 • Wyłożenie asfaltem ciągu komunikacyjnego ul. Kaszubska (droga powiatowa) od zakrętu w kierunku Mostów.
 • Kontynuacja zadań, w zakresie małej infrastruktury wsi – budowa ulic i chodników wraz z ich oświetleniem.
 • Wykonanie chodnika do pomnika przyrody dębu szypułkowego położonego na terenie prywatnym. Dojście od ul. Rumskiej.
 • Zagospodarowanie terenu (zakręt z ul. Kaszubskiej na ul. Rumska) – wykonanie zabiegów celem zwiększenia estetycznego wyglądu.
 • Wykonanie studni chłonnej na ul. Wiśniowej przy posesji nr 7.
 • Wyposażenie świetlicy wiejskiej.

Plan dla Gminy:

 • Budowa ul. Derdowskiego – drogi łączącej Kosakowo z ul. Płk. Dąbka, która usprawni komunikację Gminy z Obwodnicą Trójmiasta.
 • Opracowanie planu wykonania kanalizacji burzowej i dążenie do jego realizacji.
 • Wykonanie remontu drewnianego zejścia do Klifu.
 • Budowa ścieżek pieszo-rowerowych.
 • Dostosowanie komunikacji podmiejskiej do zgłaszanych potrzeb mieszkańców.
 • Wspieranie gmin w dążeniu do poprawy stanu czystości wód zatoki.