Kandydat na Wójta Gminy Kosakowo – Jerzy Włudzik Menu Menu
Strona Główna > Wojciech Klimczyk

Permalink:

.Wojciech Klimczyk

Wojciech Klimczyk,
lat 58, żonaty, troje dzieci i jedna wnuczka.

Jestem mieszkańcem Mostów od urodzenia. Na Uniwersytecie Gdańskim ukończyłem filologię polską na kierunku nauczycielskim oraz na tej samej uczelni studia podyplomowe z historii. Obecnie jestem nauczycielem języka polskiego i historii w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mostach. Interesuję się historią, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów najnowszych. Chętnie słucham dobrej muzyki i sporo czasu poświęcam na lekturę zajmujących książek i wybranej prasy.

W pracy samorządowej uczestniczę od 1998 roku – nieprzerwanie w komisji oświaty, kultury i sportu. Jako radny Mostów reprezentuję moją miejscowość od 2002 roku do dziś. Uczestnicząc w pracach Rady Gminy Kosakowo zdobyłem wiedzę i doświadczenie potrzebne w pracy samorządowej. Zgoda całej Rady, współpraca z wójtem i pracownikami urzędu oraz dobre relacje z sołtysami – to podstawy skutecznego działania radnego. Jako człowiek, jestem przeciwnikiem rewolucyjnych zmian, cenię tradycje, ciągłość i wynikający z takich założeń szacunek dla drugiego człowieka. Więzi międzyludzkie opieram na wzajemnym zaufaniu, które jest niezbędne do życia.

W nowej sytuacji – okręgi jednomandatowe, ubiegam się o poparcie mieszkańców Mostów z okręgu numer 3. Jeśli państwo obdarzycie mnie swoim zaufaniem, obiecuję rzetelnie pełnić wszystkie obowiązki wynikające z mandatu radnego, a zatem być obecnym na zebraniach wiejskich, aktywnie uczestniczyć w pracach Rady Gminy Kosakowo, dbać o dobro całej gminy, Mostów, a szczególnie interesować się sprawami dotyczącymi mieszkańców okręgu nr 3. W wyborach do Rady Gminy Kosakowo w kadencji: 2014-2018 kandyduję w Komitecie Wyborczym Wyborców Jerzego Włudzika, którego popieram w wyborach na wójta naszej gminy.

Nie zawiodę Państwa zaufania i nie przyniosę Mostom wstydu. Proszę o poparcie dla pana Jerzego Włudzika i dla mnie w lokalu wyborczym w Mostach w dniu 16 listopada 2014 r.

 
PROGRAM WYBORCZY:

  • „Życie w zgodzie z tradycją i rozwój z zachowaniem ciągłości”.
  • Bezpieczne przejścia na ulicy Gdyńskiej oraz chodniki w zakresie niezbędnym.
  • Zgodne z gminnym harmonogramem budowanie nawierzchni dróg w Mostach oraz oświetlenie.
  • Stworzenie naturalnych więzi pomiędzy mieszkańcami 3.Okręgu i całych Mostów.
  • Podjęcie wysiłków na rzecz kompleksowego rozwiązania zagospodarowania wód opadowych w Mostach i całej gminie.
  • Stała współpraca z dyrektorami gminnych szkół, ze szczególnym uwzględnieniem Gimnazjum w Kosakowie.
  • Wspieranie wszelkiej inicjatywy mającej na uwadze edukację morską młodzieży, zajęcia sportowe pozalekcyjne, harcerstwo, modelarstwo itp.
  • Wspieranie wszelkich inicjatyw w zakresie kultury i kontaktów z sąsiednimi samorządami.
  • Dobra współpraca z sołtysem i Radą Sołecką Mostów.